ประโยชน์ที่ได้รับจากกระบวนการฟอกฟันของ Amazing White
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีความหลากหลายที่สุดสำหรับการฟอกฟันในแวดวงผู้ประกอบการธุรกิจด้านทันตกรรม

เห็นผลชัดเจน รวดเร็ว
ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ
ระบบนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสำหรับการฟอกฟันด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
Teeth
Whitening
สรุปมาก็คือเราจะบอกคุณเกี่ยวกับทุกด้านของเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของเรา!
บนเว็บไซต์นี้คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการฟอกสีฟันด้วยออกซิเจนและอ่านเกี่ยวกับข้อดีของกระบวนการนี้
มันเป็นหนึ่งในสิ่งที่คนอื่นๆ จะสังเกตเห็นก่อนเจอคุณ ฟันขาวและยิ้มสวยสามารถช่วยให้คุณสื่อสารได้ดีขึ้น ไม่ต้องสงสัยว่ายิ้มที่สดใสและขาวใสจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้คุณ
ยิ้มของคุณเป็นสมบัติของคุณ
• ระยะเวลาในการดำเนินการฟอกฟันทั้งสิ้น 1 ช.ม.
• มีกระบวนการฟอกฟันที่ปลอดภัย และปราศจากโรคซึ่งเป็นผลข้างเคียงหลังการใช้งาน
• เห็นผลได้ชัดเจนทันทีหลังการใช้งาน
• เจลฟอกฟันที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย (ไม่ต้องผสมด้วยตัวเอง เพราะเจลจะถูกจัดเก็บไว้ในแปรงปากกา หรือในคู่กระบอกฉีดยาแบบคู่เรียบร้อยแล้ว)
ระบบนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสำหรับการฟอกฟันด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
• มีการสนับสนุนแคมเปญโฆษณา และข้อมูลสำหรับคลินิกทันตกรรม
• จัดอบรมสัมมนาด้านทันตกรรมด้วยระบบ Amazing White ในการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังมีการออกใบรับรองให้แก่ผู้เข้าร่วมอีกด้วย
• หลังการฟอกฟันที่คลินิกคนไข้สามารถนำผลิตภัณฑ์มาใช้เองได้ที่บ้าน เปรียบเสมือนยาสามัญประจำบ้าน
• ในเจลจะประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ สำหรับการฟื้นฟูอาการเสียวฟัน และเสริมสร้างการเคลือบฟันขั้นสูง
• ระดับการใช้งาน H2O2 จะแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น 16%, 24%, 25%, 37%, 38% และ 0% (จำนวนเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับระดับภาวะการเสียวฟันของคนไข้)
• แต่จะไม่มีการฟื้นฟูให้ฟันกลับมาขาว 100% ดังเดิม
• หลังจากการเคลือบฟัน ผลลัพธ์จะยังคงอยู่ในระยะเวลา 6 เดือน ถึง 2 ปี
ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
• ในกระบวนการฟอกฟัน จะใช้สเกลชี้วัดแบบ bleaching guide ในอัตราส่วน 10-14 ตัน และใช้สเกลชี้วัดแบบ vita ในอัตราส่วน 3-4 ตัน
This method of advanced teeth whitening can be repeated safely every six months.
As a result of this process, the enamel of the teeth becomes white, giving you an opportunity to smile amazing white smile. Of course, you should understand that such a procedure can not guarantee the preservation of white teeth for a long period of time, because the micro pores will continue to collect particles of pigment due to activity of the human body, however, the simplicity and safety of this method makes it possible to restore the whiteness of their regular teeth when it is necessary to.
ปัจจัยใดที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีฟัน?
คำตอบ : ปัจจัยที่พบส่วนใหญ่ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนสีของฟัน คือ คราบฟัน สีผสมอาหาร การสูบบุหรี่ ฟันตกกระ(ที่เป็นผลมาจากพิษของฟลูออไรด์) ยาปฏิชีวนะ (Tetracycline) การเคลือบฟันที่ไม่มีประสิทธิภาพ และการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามช่วงวัย
กลไกลการทำงานของการฟอกฟันประกอบด้วยอะไรบ้าง?
คำตอบ : การฟอกฟัน คือ กระบวนการทางเคมีที่เรียกว่า oxidation (ปฏิกิริยาที่เกิดจากการรวมตัวของออกซิเจนกับสารอื่นๆ ซึ่งในกระบวนการนี้ฟันจะเกิดการเปลี่ยนสีจากโทนมืดไปยังโทนที่สว่างกว่า ณ บริเวณชั้นนอกของฟัน และตัวเนื้อฟัน โดยการทำงานในกระบวนการฟอกฟันของ Amazing White ประกอบไปด้วยเจลที่มีสาร H2O2 (Hydrogen Peroxide) โดยมีเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 16% 24% 37% จนถึงมากที่สุด คือ 38% ซึ่ง H2O2 ข้างต้นจะเกิดการสลายตัวตามหลักปฏิกิริยาเคมี ผ่านความช่วยเหลือด้วยเครื่องมือทางการแพทย์อย่างหลอดไฟ LED หลังจากที่ H2O2 เกิดการสลายตัวกลายเป็น Hydrogen และเกิดเป็นสารอนุมูลอิสระ 2 ตัว (-0-0-) เบื้องต้นกลไกลการเคลือบฟันเกิดขึ้นด้วยปฎิกริยาการแทนที่ของสารอนุมูลอิสระ 2 ตัวข้างต้นของกรดคาร์บอซิลิกในบริเวณรอยต่อของเคลือบฟันกับเนื้อฟัน (dentino-enamel junction)
You can even do it at home by yourself. You just should to buy the home whitening kit and read the user guide carefully.
Amazing White – ไม่ใช่เพียงระบบการเคลือบฟันที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น ทั้งยังมีแนวทางการฝึกอบรมที่มีคุณภาพ ให้แก่แพทย์ทันตกรรม โดยจะมีการจัดสัมมนาขึ้นหลายครั้งต่อเดือน โดยในสัมมนานี้คุณจะได้พบกับเทรนด์ร่วมสมัยต่างๆในด้านสุขอนามัยช่องปาก รวมถึงข้อห้าม ข้อบ่งชี้ต่างๆในกระบวนการใช้งาน กลไกลการทำงานของกระบวนการฟอกฟัน การนำเสนอถึงผลวิจัยต่อระบบการฟอกฟันข้างต้น ข้อมูลการใช้งาน (Instruction) ตามขั้นตอนการทำงานของคลินิก ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะ และโรคแทรกซ้อน รวมถึงวิธีการป้องกัน ยิ่งไปกว่านั้นคุณจะเข้าร่วมสัมมนาด้านการขายที่สัมฤทธิ์ผล โดยเงื่อนไขการเข้าร่วม (สถานที่ เวลา และราคาสำหรับเข้าร่วม) ระบุอยู่ในใบสมัคร
การเทรนนิ่ง
All in all, this modern, reliable and painless method of teeth whitening helps to return the white-toothed, charming smile tens of thousands of people who have not even dreamed about it.
องค์ประกอบทางเคมีใดบ้างที่จัดเป็นส่วนหนึ่งของเจลฟอกฟัน และมีฟังก์ชันการทำงานอย่างไร?
คำตอบ : องค์ประกอบของเจลเคลือบฟันอย่าง Amazing White มีสารประกอบดังต่อไปนี้ ได้แก่ Hydrogen Peroxide เป็นองค์ประกอบหลัก โดยมีจำนวนเปอร์เซ็นต์แตกต่างกันออกไปดังต่อไปนี้ 16% 24% 25% หรือ 37% นอกจากนี้ยังมี Sodium Bicarbonate บริสุทธิ์อยู่ใน H2O2 0% และเกลือ KNO3 (ที่ใช้ทำหน้าที่เป็นสารที่ลดภาวะภูมิที่ไวเกินกำหนดของฟันในระหว่างกระบวนการฟอกฟัน) อีกทั้งยังประกอบไปด้วยน้ำมันหอมระเหยมินท์ (Mint Essential Oil) ที่มาพร้อมกับเครื่องหอมที่เป็นธรรมชาติซึ่งมีสรรพคุณสำหรับต้านการอักเสบ และลดอาการ หรือโรคเหงืออักเสบได้เช่นกัน และยังมีสารประกอบอื่นๆในเจลอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น polysorbate polyvinylpyrrolidone hydroxyethyl cellulose เจล aloe vera และ glycerinum
Universal Whitening Kit Extra 37% H2O2 (ชุดนึงสามารถใช้กับคนไข้ได้ถึง 4 คน)
Universal Whitening Kit Extra Maxi สำหรับคนไข้ 4 คน
PREMIUM WHITENING KIT 38%H2O2 สำหรับคนไข้ 4 คน
Premium x6 Professional Teeth Whitening Kit36% สำหรับใช้งานได้ถึง 6 คน
ไฟ LED สำหรับการเคลือบฟันภายใต้แบรนด์ Amazing White (BG light Bleaching System)
ไฟ LED สำหรับการเคลือบฟันภายใต้แบรนด์ Amazing White
ในปัจจุบัน ระบบฟอกสีฟัน Amazing White เป็นชื่อเสียงที่รู้จักในสหรัฐอเมริกา เม็กซิโกและสเปน
เราได้สร้างความร่วมมือที่เป็นผลดีกับคลินิกทันตกรรมเครือข่ายใหญ่ คลินิกทันตกรรมสาธารณะและสำนักงานทันตกรรมส่วนตัว ทันตแพทย์ชอบระบบของเราเนื่องจากมีการใช้วิธีการที่ครอบคลุมการสร้างรอยยิ้มที่สวยงามและเป็นสุขภาพ แผนการรักษาที่ปรับให้เหมาะสมและราคาที่เหมาะสม ผู้ป่วยชื่นชอบระบบ Amazing White เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่เจ็บปวดและมีราคาที่เหมาะสมในการสร้างรอยยิ้มที่สว่างไสว
เกี่ยวกับบริษัท
ระบบฟอกสีฟัน Amazing White ของแบรนด์นี้เริ่มต้นเข้ามาในสหรัฐอเมริกาในปี 2008 และได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าและราคาที่แข่งขันได้ บริษัทมีทีมเคมีสาร ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ที่ทดสอบผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวด

บทวิจารณ์

 • ดร.สมิธ

  ฉันได้ใช้ระบบฟอกสีฟันขาวที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้ป่วยของฉันเป็นเวลาเกือบปี,และผ 10 แอลอีดีมีแสงสว่างและแสงสีฟ้าสำหรับการฟอกสีฟันที่เหมาะสม คนไข้ของฉันรายงานสีฟันของพวกเขาดีขึ้นหลังจากผ่านเพียงครั้งเดียว

 • ดร.ลี

  ฉันได้พยายามไวท์เทนนิ่งหลายระบบในอดีตแต่ระบบสีขาวที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นดีที่สุด. แสงสีฟ้าอ่อนโยนต่อฟันและเหงือกแต่ก็มีพลังงานเพียงพอที่จะขจัดคราบสนิม การฟอกสีฟันและการถอนฟัน

 • ดร.พาเทล

  ระบบการฟอกสีฟันขาวที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นเกมท้าชิงสำหรับคลินิกของฉัน." 10 แอลอีดีมีความคุ้มครองที่ดีเยี่ยมและแสงสีฟ้าเหมาะสำหรับการฟอกสีฟัน ระบบติดตั้งและใช้งานง่ายซึ่งช่วยประหยัดเวลาและความยุ่งยาก ผมขอแนะนำระบบนี้เพื่อทันตแพทย์ที่ต้องการปรับปรุงบริการฟอกสีฟันของพวกเขา

 • ดร.จอห์นสัน

  ผมขอแนะนำระบบฟอกสีฟันขาวที่น่าตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่ต้องการวิธีการที่ปลอด ระบบใช้งานง่ายและผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ 220 โวลต์ให้ประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและน้ำหนัก 4 กิโลกรัมทำให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย


Bank account name: Amazing White Co., Ltd. A/C NO.: THB: _______
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
SWIFT Code / BIC: KASITHBK
Bank address: PHAHON YOTHIN BUILDING HEAD OFFICE 400/22 PHAHON YOTHIN ROAD, SAM SEN NAI, PHAYA THAI, BANGKOK
http://amazing-white.com/
AmazingWhite.thai@gmail.com
+66 935898178
Amazing White Co., Ltd.
26/17 Ladprao Soi 18 yeak 1, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900